Wie zijn wij

Het Ondernemersfonds Utrecht stelt financiering beschikbaar voor gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan meer bekendheid en levendigheid in verschillende trekkingsgebieden, om zo de economische vitaliteit van deze gebieden te bevorderen.

Wij, het Ondernemersfonds Merwede, behandelen de aanvragen binnen trekkingsgebied 9B. Het trekkingsgebied bestaat uit Transwijk Noord (met de MFA Nieuw Welgelegen en sportpark Omni Zwaluwen Utrecht 1911), Park Transwijk, Merwede en de Merwedekanaalzône deelgebied 4.

Check hier of uw idee voldoet aan de criteria, en dien een aanvraag in. Eens per maand beoordeelt het kernteam of uw aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage.

Het kernteam bestaat uit:

 • Roswita Warmerdam (VechtclubXL) namens creatieve ondernemers
 • Jelmer Pelt (Boulderhal Sterk) namens sport
 • Bernadette Jongerius (Villa Jongerius) namens de zakelijke gebruikers
 • Jeppe den Uijl (X11) namens het onderwijs
 • Fadua Azrar namens de Gemeente Utrecht
 • Martijn Stemerdink (Janssen de Jong) en Jurre Blauw (G&S Vastgoed) namens het Eigenarencollectief Merwede
 • Marjolein van Alfen (Gebiedsregisseur)
 • Jenna Postma (Ondersteuning)

Het bestuur bestaat uit:

 • Martijn Stemerdink
 • Bernadette Jongerius
 • Roswita Warmerdam

Trekkingsgebied 9B

Ondernemersfonds Utrecht

Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om initiatieven en investeringen binnen Utrecht gezamenlijk te financieren. Het fonds verbindt lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties, en draagt bij aan de vestigingskwaliteit van Utrecht. Dit versterkt de economische structuur van Utrecht, zorgt voor betrokken ondernemers en geeft hen meer verantwoordelijkheid in hun eigen gebied. Hoe het precies werkt? Deze animatie legt het in twee minuten uit: