Vraag aan

Heeft u een initiatief waarvoor u een bijdrage wilt aanvragen?
Download dan het formulier, vul het in en stuur het per e-mail naar ons. Wij gaan uw aanvraag beoordelen en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Is iets niet duidelijk? Heeft u een vraag of wilt u hulp bij het invullen? Neem dan contact met ons op

DOWNLOAD AANVRAAGFORMULIER

Voor wie
Het Ondernemersfonds Merwede stelt financiering beschikbaar voor gezamenlijke initiatieven in  trekkingsgebied 9B. Deze initiatieven kunnen uitsluitend door organisaties uit het gebied worden aangedragen en moeten bijdragen aan een van de volgende speerpunten:

 • Ontwikkeling en stimulering van een prettig vestigingsklimaat waar nieuwe verbindingen gecreëerd worden om kennis te delen, ontmoetingen te stimuleren om samen creatieve grenzen te verleggen en elkaar te inspireren.
 • Bekendheid van het gebied in het algemeen, en Merwede specifiek
 • Activiteiten-programmering in het gebied
 • Thema’s: Duurzaamheid, vormgeving, mobiliteit, veiligheid, geschiedenis en nieuw stedelijk leven
 • Kernwoorden: Programmering, verbinden, kennisontwikkeling, groei
   

 Heeft u een initiatief dat aan deze speerpunten bijdraagt?
Doe dan een aanvraag voor een financiële bijdrage. Uw aanvraag wordt getoetst op de volgende criteria:

 • Komt de aanvraag tegemoet aan één of meer van bovenstaande speerpunten?
 • Is er wijkbreed onderzoek gedaan naar mogelijke samenwerkingspartners
 • Een pré is als zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van leveranciers uit ons gebied
 • Staat de aangevraagde financiële bijdrage in verhouding tot de geleverde prestatie of meerwaarde voor het trekkingsgebied 9B
 • Is de aanvraag in lijn met de Utrechtse visie voor ‘Healthy Urban Living’
 • Is de aanvraag transparant en onderbouwd met een duidelijke begroting?

Visie Merwede, Transwijk & Co
In ons visie document leggen we uit waar we voor staan en wat onze doelen zijn voor trekkingsgebied 9B. Lees de visie door om je aanvraag nog beter aan te laten sluiten bij de plannen voor Merwede. 

 

Huidige aanvragen

Bekijk hier welke aanvragen momenteel uitstaan in trekkingsgebied 9B.