Vraag aan

Heeft u een initiatief waarvoor u een bijdrage wilt aanvragen?
Download dan het formulier, vul het in en stuur het per e-mail naar ons. Wij gaan uw aanvraag beoordelen en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Is iets niet duidelijk? Heeft u een vraag of wilt u hulp bij het invullen? Neem dan contact met ons op

DOWNLOAD AANVRAAGFORMULIER

Voor wie
Het Ondernemersfonds Merwede stelt financiering beschikbaar voor gezamenlijke initiatieven in  trekkingsgebied 9B. Deze initiatieven kunnen uitsluitend door organisaties uit het gebied worden aangedragen en moeten bijdragen aan een van de volgende speerpunten:

  • Ontwikkeling en stimulering van het economisch klimaat en ondernemerschap
  • Bekendheid van het gebied in het algemeen, en Merwede specifiek
  • Activiteiten-programmering in het gebied
  • Veiligheid in het gebied

 Heeft u een initiatief dat aan deze speerpunten bijdraagt?
Doe dan een aanvraag voor een financiële bijdrage. Uw aanvraag wordt getoetst op de volgende criteria:

  • Komt de aanvraag tegemoet aan één of meer van bovenstaande speerpunten?
  • Dient de aanvraag een collectief belang voor het trekkingsgebied?
  • Heeft het initiatief een verbindend karakter?
  • Past het initiatief binnen de richtlijnen en principes van Healthy Urban Living, stimuleert het initiatief beweging en ontmoeting?
  • Is de aanvraag transparant en onderbouwd met een duidelijke begroting?
  • Staat de aangevraagde financiële bijdrage in verhouding tot de geleverde prestatie of meerwaarde voor het trekkingsgebied?

Huidige aanvragen

Bekijk hier welke aanvragen momenteel uitstaan in trekkingsgebied 9B.